Toyota Kuukausitilaus

Kirjaudu palveluun

Tervetuloa osallistumaan
Toyota Kuukausitilauksen Frank-kilpailuun!

Voit osallistua täyttämällä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen.
Kaikkien osallistujien kesken arvotaan yksi Scandic Hotels -ketjun lahjakortti.

Frank-kilpailun säännöt

Järjestäjä

Toyota Auto Finland Oy
Korpivaarantie 1
01451 Vantaa
(jäljempänä ”Toyota Auto Finland” tai ”Järjestäjä”)

Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat vähintään 18 vuotta täyttäneet henkilöt.
Kilpailuun eivät voi osallistua Toyota Auto Finland Oy:n, Toyota Finance Finland Oy:n eivätkä
Toyota Kuukausitilaus -palvelun suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät.

Kuinka osallistua kilpailuun

Kilpailuun osallistutaan tutustumalla Toyota Kuukausitilaus -palveluun ja täyttämällä
lomake Frank-kilpailu -sivulla osoitteessa https://toyotakuukausitilaus.fi/frank-kilpailu/.
Lomakkeen yhteydessä täytetään sähköpostiosoite ja annetaan lupa tietojen tallentamiseen.

Kilpailuaika

9.10.2021 - 7.12.2021

Kilpailun palkinnot ja palkintojen lunastaminen

Kaikkien linkkiä 7.12.2021 klo 23.59 mennessä klikanneiden kesken arvotaan yksi (1) 150 € arvoinen Scandic Hotels
-ketjun hotellilahjakortti. Arvonta suoritetaan 14.12.2021 klo 12. Voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Mikäli
voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, arvotaan uusi voittaja.

Voitto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle.

Järjestäjällä on oikeus pyytää voittajalta palkinnon toimittamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Yhteystietoja käytetään
vain palkinnon toimittamiseen, ja ne tuhotaan heti palkinnon toimittamisen jälkeen.

Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjällä on oikeus kieltäytyä luovuttamasta palkintoa
osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella. Mikäli Järjestäjällä on syytä epäillä
osallistujaa vilpillisestä tai sääntöjen vastaisesta menettelystä, Järjestäjä voi harkintansa mukaan poistaa osallistujan
tiedot kilpailusta.

Palkinnon arvo on 150 €. Järjestäjä vastaa arpajaisverosta.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjän vastuuvelvollisuus kilpailun osallistujia kohtaan ei voi ylittää virallisissa säännöissä mainitun palkinnon
määrää tai summaa.

Kilpailun osallistuja vapauttaa Järjestäjän sekä kilpailuun liittyvät yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta liittyen
vahinkoihin, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen osallistumisesta kilpailuun. Järjestäjä ei vastaa
tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Sääntöjen vastaiset osallistumiset

Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan kilpailun virallisia sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä.
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin ja vilpillisten osallistujien hylkäämiseen.
Järjestäjä ei ole hylkäystapauksessa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita kuluja.

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän kilpailua koskevia päätöksiä.